Voedselbank

In Nederland zijn er genoeg mensen die beneden de armoedegrens leven en een beroep moeten doen op de Voedselbank. De Voedselbank is dan ook in het leven geroepen voor mensen met minima inkomen. In bijna iedere grote stad in Nederland is wel een Voedselbank te vinden. De overkoepelende organisatie voor Voedselbanken in Nederland Voedselbanken Nederland heeft Nederland opgedeeld in 8 regio’s met elk een eigen distributie centrum. Per regio zijn er zo’n 10 á 30 Voedselbanken en allen afhankelijk van mensen, bedrijven en overheid.

Wat gaat er naar de Voedselbank toe?

Je vraagt je natuurlijk af hoe de Voedselbanken in Nederland aan de vraag voedsel kunnen voldoen. Gelukkig hebben we in Nederland productiebedrijven die nog weleens meer produceren dan afgezet kan worden. Overtollig voedsel kan dan beschikbaar worden gesteld aan de voedselbank. Er zijn zelfs afspraken gemaakt met verschillende voedselproducenten en distrubiteurs waar overtollig voedsel ten goede komt van de Voedselbank. Ook gebeurt er met enige regelmaat dat verpakkingen van producten beschadigd zijn en deze aan de Voedselbank worden geschonken en zo af en toe komt het voor dat partijen uit de handel worden genomen omdat een product in een geheel andere verpakking op de markt wordt gebracht. Op deze manier komt de Voedselbank aan het voedsel bestemt voor mensen met een minima.

Voordelen van beschikbaar stellen overtollig voedsel
Bedrijven, producenten die overtollig voedsel beschikbaar stellen voor de Voedselbank houden niet alleen veel mensen aan het eten, maar dragen ook bij aan een schoner millieu. Moet je eens nagaan dat het voedsel anders vernietigd zou worden. Het millieu heeft er dus veel baat bij dat bedrijven overtollig voedsel afgeven aan de voedselbank, de co2 uitstoot wordt namelijk aanzienlijk verminderd. Uiteraard profiteren bedrijven zelf ook mee. De kosten om overtollig voedsel te storten en laten vernietigen kost geld, dit wordt dan ook nog eens bespaart.

Op zoek naar de Voedselbank

Het kan zijn dat ook jij een keer in de problemen komt en geen geld meer over houd om eten te kopen. Je kunt dan misschien in aanmerking komen voor voedselpakketten. Er zijn wel bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen. Ben je op zoek naar een voedselbank omdat je niet genoeg geld ontvangt om jouw gezin te kunnen onderhouden? Op de website van Voedselbanken Nederland kun je precies zien bij welke Voedselbank je dient aan te kloppen. Ze zijn onderverdeeld in de volgende regio’s; Regio Noord/Oost, Regio Salland & Twente, Regio Noord Holland, Regio Rotterdam, Regio Arnhem, Regio Haaglanden, Regio Brabant Zeeland en Regio Limburg.

Criteria om in aanmerking te komen bij Voedselbank

Er is landelijk een criterium vastgesteld om in aanmerking te komen voor voedsel. Er wordt gekeken naar een bepaald maximum leefgeld dat je in de maand overhoud. Dit is het inkomen minus de aftrek van vast lasten zoals huur, gas, water en licht. Tevens gaan ook kosten zoals die van verzekeringen, ziekenfonds, aflossingen van schuld etc van het inkomen af. Bij veel mensen blijft er dan niet veel meer over om nog eten, drinken en andere behoeften te kopen. Zou het leefgeld boven de onderstaande bedragen uitkomen heb je waarschijnlijk geen recht op steun van de Voedselbank.

Eenpersoonshuishouden: € 175,-
Meer volwassenen vanaf 18 jaar: € 60,-
Kinderen t/m 12 jaar: € 25,-
Kinderen 13-18 jaar: € 50,-

Zou je hier dus onder zitten doe dan een aanvraag bij de Voedselbank. Aanvragen worden discreet behandeld. Zou je in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank dan is dit in eerste instantie voor maximaal 3 jaar. Dit komt overeen met de aflossingsverplichting van een eventuele schuldsanering. Natuurlijk zijn er ook genoeg mensen die altijd met hetzelfde probleem zitten en na toetsing van de Voedselbank kan er verlenging worden verleend. Wel toetst de Voedselbank eens in de zoveel tijd of voedselhulp nog steeds nodig is. Dit wordt gedaan met als doel anderen te helpen die op dat moment in acute nood zitten. Zou je gebruik willen maken van de Voedselbank, check dan je eigenregio vul het aanvraagformulier in en lever deze in bij de voedselbank die zich in jouw eigen omgeving bevindt.