Nederlanders geven jaarlijks bijna 2 Miljard euro

Uit het tweejaarlijkse onderzoek van Geven in Nederland is gebleken dat Nederlanders gezamelijk zo rond de 1,9 Miljard euro aan goede doelen schenken. De rijkere Nederlanders geven zo´n 1000 euro uit aan het goede doel en de gemiddelde Nederlander schenkt zo´n 210 euro aan het goede doel. Een klein deel van de gegeven schenkingen bestaat niet uit geld, maar uit hulpgoederen bestaande uit voedsel, kleding en speelgoed.

Volgende week zal er een nieuw rapport verschijnen, maar er werd door René Bekkers al het één en ander openbaar gemaakt.

Wie geeft het meest?
In Nederland zijn de mensen die ouder, kerkgebonden en protestants zijn de meest vrijgevige mensen. Steeds minder mensen horen bij deze groep en hebben de wetenschappers ook alvast gekeken naar wat de nieuwe rijken doen en wat blijkt? De mensen met gemiddeld 1.4 miljoen op de bank en minimaal 60.000 euro netto op jaarbasis verdienen blijken veel aan het goede doel te geven. Alleen schenkingen zo als die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten voorkomen, komen hier niet vaak voor. In de VS worden regelmatig uitzonderlijk hoge bedragen geschonken. Nederlanders zijn iets wat behoudener. In Nederland komt het niet vaak voor dat een particulier meer dan 5000 euro in één keer schenkt, terwijl dit in de V.S. regelmatig voorkomt. Nederlanders zijn bepaald niet gierig, maar willen ook niet te koop lopen met het vermogen dat ze hebben.