Keurmerk Goede Doelen

Nog niet zo lang geleden is er een nieuw Keurmerk opgericht. Het instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) en de Stichting Nationale Goede Doelen Test (SNGDT) besloten een samenwerking aan te gaan om één goed kwalitatief keurmerk op te zetten. Dit alles kwam tot stand eind 2007. De goede doelen die het keurmerk goede doelen willen gebruiken moeten in ieder geval aan de volgende criteria voldoen;

– Donateurs de informatiebehoefte verstrekken die nodig is om tevredenheid op te wekken. De informatiebehoefte geeft vooral inzicht op betrekking tot de prestaties van goede doelen.
– Het duidelijk laten blijken wat het betekent wanneer een goed doel over het keurmerk beschikt.
– Om het keurmerk te behouden moet een goed doel een minimale inspanning verrichten en de kosten die het met zich meebrengt te kunnen opbrengen. Voor minimaal de helft van de zowel grote als kleine ANBI instellingen is het mogelijk om in aanmerking te komen. Het is echter één van de verplichtingen om in het bezit te zijn van een ANBI Status.

De aanvraag van Keurmerk Goede Doelen
Er zijn zoals je ziet verschillende criteria waaraan een goed doel zich moet houden om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Wel heeft de praktijk uitgewezen dat een aanvraag zo’n 1 á 3 werkdagen duurt. Er moet natuurlijk veel informatie worden uitgewisseld en bekeken worden. Zou je aan de criteria voldoen van het keurmerk dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Wel moet je als goed rekening houden met de jaarlijkse kosten dier er aan het keurmerk verbonden zijn. De kosten om het keurmerk goede doelen te ontvangen en behouden bedragen jaarlijks €400,- inclusief btw.
Één van de verplichtingen die het Keurmerk Goede Doelen ook stelt aan haar keurmerkhouders is dat er op de homepage van de website van het goede doel een logo verschijnt van Keurmerk Goede Doelen. Donateurs of bezoekers moeten hier op kunnen klikken waarnaar er een standaard a4tje tevoorschijn moet komen met de informatie die relevant is voor donateurs. Dit helpt donateurs om voor het desbtreffende doel te kiezen.

Doelstelling van Keurmerk Goede Doelen
Ieder keurmerk heeft een doel en zo ook Keurmerk Goede Doelen. Belangrijk gevonden door Keurmerk Goede Doelen is dat er behoorlijk wat inzicht wordt gegeven in de prestaties die worden verricht en dat alles optimaal benut wordt.
– Donateurs dienen op een efficiënte manier voorzien worden van de informatie over het desbetreffende goede doel en de projecten die worden opgezet. Het keurmerk wil dan ook als een soort van handvat fungeren bij het kiezen van een goed doel. Natuurlijk maakt de donateur zelf de beslissing en dient dus niet als vervanging van een zelfstandig oordeel.
– Keurmerk Goede Doelen wil dat er nadrukkelijk gelet wordt op de prestaties en dat deze ook geoptimaliseerd worden. Het keurmerk wil hier dan ook een behoorlijk inzicht van hebben. Het inzicht hebben op de prestaties is niet alleen in het belang van donateurs, maar ook het doel zelf kan zich hierdoor verbeteren.
– Het bevorderen van informatie verstrekken aan overheidsinstanties en andere belanghebbenden. Dit vooral op meest efficiënte manier en dus alleen de informatie waaraan de behoefte is.

Het belang voor Donateurs
De meeste Nederlanders zijn wel bereid om iets goeds te doen voor de samenleving. In de vorm van een donateursschap kan je verschillende organisaties helpen een doel te realiseren. Je wilt als donateur natuurlijk ook graag weten wat er met de donateursgelden gebeurt en daarom is het belangrijk dat een goed doel in ieder geval in het bezit is van een keurmerk. Is een organisatie in het bezit van het Keurmerk Goede Doelen, dan weet je ook direct dat het doel een ANBI Status heeft. Door het Kuermerk Goede Doelen weet je dan ook dat er volgens een gedragscode aan fondsenwerving wordt gedaan en er geen bonafide bestuurders in huis heeft. Ook zal je door het Keurmerk Goede Doelen meer op de hoogte zijn van behaalde resultaten en wat de planning voor de toekomst is.