Keurmerk Goed Besteed

Een keurmerk die je steeds vaker zal tegenkomen is het Keurmerk Goed Besteed (KGB). Het KGB Keurmerk heeft geen commercieel karakter en zal alleen door een doel kunnen worden gebruikt als er bij het desbtreffende doel geen winstoogmerk aanwezig is. De criteria voor een doel om inaanmerking te komen voor het Keurmerk Goed Besteed is voor ieder helder omschreven, zodat er niemand in het ongewis zal zijn.

Doel van Keurmerk Goed Besteed

Het voornaamste doel van Keurmerk Goed Besteed is dat er geen winstoogmerk is, niet bij kgb-online zelf en ook niet bij de doelen die het Keurmerk Goed Besteed dragen. De houders van het keurmerk moeten kunnen aantonen dat ze er niet op uit zijn om winst te maken. Tevens is één van de doelstelling van Keurmerk Goed Besteed te werken tegen een kostprijs, omdat ze er niet op uit zijn om kosten te maken.

Voordelen van Keurmerk Goed Besteed

Een organisatie die houder is van het Keurmerk Goed Besteed kan profiteren van het houderschap. Door in het bezit te zijn van Keurmerk Goed Besteed kunnen organisaties in aanmerking komen voor flinke kortingen. Hierdoor kunnen de kosten weer gedrukt worden en meer worden besteed aan het doel waarvoor de donateursgelden eigenlijk bestemd zijn. Keurmerk Goed Besteed houders kunnen profiteren van aanzienlijke kortingen op bijvoorbeeld: Internethosting, mailingen, Accountantskosten, enveloppen, drukwerk, drukwerkontwerpen, dit tot wel zo’n 30%. Voor een goed doel is dit uiteraard van belang voor het bestaansrecht.

Hoe in aanmerking komen voor KGB Keurmerk

Het Keurmerk Goed Besteed is zeer breedschalig van opzet en kan door iedere geregistreerde stichting, vereniging enzovoorts worden aangevraagd. Wel moet er aan de criteria worden voldaan van Keurmerk Goed Besteed. Een stichting, vereniging dient minimaal 1 jaar veolledig actief te zijn, minimaal 2 bestuursleden in het dagelijkse bestuur hebben zitten, over een KVK nummer beschikken, beschikken over een ANBI Status en moet het jaaroverzicht door een externe financiele specialist zijn nagekeken. Dit kan bijvoorbeeld door een accountant of administratiekantoor.

Verplicht in te dienen door aanvrager
– Jaarlijkse begroting (Goedgekeurd door bestuur)
– Goedgekeurde accountantsverklaring, samenstellingverklaring of beoordelingsverklaring van het voorafgaand kalenderjaar.
– Statuten Akte van oprichting
– Inschrijving van Kamer van Koophandel (Recente Kopie)
– ANBI Status kopie
– Kopie legitimatie van de bestuursleden volgens KVK.

Keurmerk Goed Besteed wil het vooral overzichtelijk houden voor goede doelen, daarom wordt er maar beperkt aantal documenten gevraagd. Hierdoor kan een goed doel makkelijk en snel een aanvraag indienen. Keurmerk Goed Besteed zelf maakt hierdoor optimaal gebruik van de wettelijk gestelde eisen voor goede doelen.

Kosten en geldigheid van Keurmerk Goed Besteed
Een keurmerk kost geld en bij een aanvraag van het Keurmerk Goed Besteed is dat slechts 400 euro per organisatie, of het er goedkeuring of afkeuring volgt. De kosten dienen vooraf te zijn betaald, zodat Keurmerk Goed Besteed geen tijd hoeft te besteden om achter geld aan te vangen. Een organisatie die in aanmerking is gekomen voor het Keurmerk Goed Besteed dient ieder jaar een herkeuring aan te vragen, een herkeuring kost wederom 400 euro. Bij goedkeuring mag de desbetreffende organisatie het logo gebruiken op websites, briefpapier etc.

Donateurs

Voor donateurs een zeer transparant keurmerk. De organisaties die houder zijn van Keurmerk Goed Besteed hebben geen winstoogmerk. Heb je een klacht over een goed doel met Keurmerk Goed Besteed dan is er de mogelijkheid deze in te dienen bij Keurmerk Goed Besteed. Er zal een registratie volgen en bij de volgende keuring zal de klacht worden voorgelegd en kan het in de beoordeling worden meegenomen. Goede Doelen die houder zijn van Keurmerk Goed Besteed nemen dit alles dus zeer serieus en willen absoluut het keurmerk niet verliezen. De goede doelen willen transparantie uitstralen naar de donateurs toe.

- web1 - shop5