Stichting

Iedereen die een goed doel steunt denkt vast weleens; Ik kan zelf wel een stichting oprichten. Helaas is dit natuurlijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Er komt veel bij kijken en als je het dus simpel wilt houden kun je beter één van de goede doelen steunen op onze site. Je weet dat er dan ook genoeg met jouw gift wordt gedaan en belangrijk is dat je er dan verder geen omkijken naar hebt. Ook houden we je regelmatig op de hoogte van wat de goede doelen op onze site bereiken of waar ze mee bezig zijn. Om dit te bekijken kun je gewoon op de homepage bij het laatste nieuws kijken of direct naar één van de categorien gaan waar het nieuws of de filmpjes in terechtkomen. Onze site is vooral makkelijk wanneer je meerdere goede doelen steunt, omdat je dan niet ieder doel hoeft af te lopen maar alles op één site kunt vinden.

Zou je toch een stichting willen oprichten?
Het kan voorkomen dat je om de één of andere reden toch een stichting wilt oprichten. Misschien vang je weeskinderen op, heb je een zorgboerderij, werk je aan natuurbehoud, help je mee aan verspreiding van cultuur of wil je een ander doel sociaal of ideëel realiseren. Je kunt er dan voor gaan kiezen om een stichting te gaan oprichten.

Hoe kan ik een stichting oprichten?

Er komt best veel bij kijken en om te beginnen ga je eerst langs de notaris en stel je samen met hem of haar een akte op waarin je verklaart dat je een stichting opricht. Je zal dan ook direct de statuten moeten bepalen. Je kan een stichting met meerdere mensen oprichten, maar natuurlijk ook alleen. Ook kan je als je al in het bezit bent van een BV een stichting oprichten. In ieder geval zijn de statuten zeer belangrijk en hierin staan onder meer:

– De naam van de stichting inclusief het woord stichting.
– Welk doel als je voor ogen hebt met de stichting.
– Krijgt de stichting bestuurder en ja hoe worden deze benoemd of ontslagen.
– Waar de stichting zich gaat vestigen.
– De stichting kan worden opgeheven. Waar gaat het overgebleven geld naartoe?

Tevens hebben de meeste stichtingen ook de regels vastgelegd in de statuten. Zou je statuten willen wijzigen, dan ook zou je de akte van de notaris nodig hebben. Nadat je bij de notaris bent geweest moet je met de akte van de notaris naar de kamer van koophandel toe en je inschrijven in het handelsregister. De stichting krijgt een eigen kvk nummer.

Organisatie van een Stichting

Een stichting heeft een bestuur nodig en bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Een stichting heeft een bestuur als verplicht orgaan. Ook kan er nog een raad van toezicht zijn. Deze zal een oogje in het zeil houden op de bestuursleden van de stichting. De bestuurder van de stichting mogen niet in loondienst zijn, maar mogen wel een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten. Wel kan een stichting personeel in dienst nemen.

Aansprakelijkheid van bestuurders
Bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor de schulden die een stichting heeft. Wel kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld bij eventueel wanbeleid of als er geen inschrijving heeft plaatsgevonden bij de kamer van koophandel. De stichting zelf is een rechtspersoon.

Moet een stichting belasting afdragen?

Uiteraard zijn dit vragen die iedere stichting aan zijn eigen belastingadviseur moet vragen, maar in ieder geval weten we wel dat een stichting met onderneming vennootschapsbelasting moet betalen. Een onderneming probeert namelijk winst te maken en is een organisatie van kapitaal en arbeid. Ook afdragen van btw is weer zoiets apart dat je weer beter kunt navragen bij de belastingdienst zelf. De ene stichting hoeft geen btw in te houden en af te dragen en de ander wel. Dit alles hangt af van de situatie.

Bestuur en sociale zekerheid
Je bent bestuurder van een stichting en wilt weten of je onder de werknemersverzekering valt. Nee, als bestuurder ben je niet in loondienst van de stichting en kun je niet in aanmerking komen voor de werknemersverzekering. Ben je geen bestuurslid, maar werk je wel voor een goed doel dan val je wel onder de werknemersverkering.

- web1 - shop5