Dierenlot Dierenlot
Welzijn van dieren
  • ANBI Status
  • Al 20 Dierenambulances aangeschaft
  • Gesponsorde prijzen winnen

Een organisatie die nog niet zo heel lang geleden is opgericht is Stichting Dierenlot. Sinds 2005 houden ze zich bezig met het ondersteunen van lokale en regionale, kleine en middelgrote organisaties te steunen. Inmiddels zijn er al vele dierenambulances geholpen met steun van Dierenlot. Al 20 dierenambulances zijn in bruikleen genomen door verschillende kleine organisaties en ook worden vele organisaties geholpen met aanschaf van allerlei materiaal.

Top 10 Goede Doelen Nederland
# Naam Dient voor Waar bezig Recensie
1 Amnesty International Amnesty International Mensen Wereldwijd Recensie
2 WSPA WSPA Dieren Wereldwijd Recensie
3 Artsen Zonder Grenzen Artsen Zonder Grenzen Mensen Wereldwijd Recensie
4 Stichting Dierenlot St. Dierenlot Dieren Landelijk Recensie
5 Wereld Natuur Fonds Wereld Natuur Fonds Natuur Wereldwijd Recensie
6 Kika - Kinderen Kanker Vrij Stichting KiKa Kinderen Landelijk Recensie
7 Stichting Nederlandse Gehandicapte Kind NL St. Gehandicapte kind Gehandicapte Kinderen Landelijk Recensie
8 Greenpeace Greenpeace Natuur Wereldwijd Recensie
9 Fonds Slachtofferhulp Fonds Slachtofferhulp Slachtoffers Landelijk Recensie
10 Unicef Unicef Kinderen Wereldwijd Recensie

Goede Doelen Nederland

Er zijn ontzettend veel goede doelen in Nederland en we hebben speciaal voor jou de meest bekende op een rij gezet. Sommige mensen vinden het nu eenmaal belangrijk om Nederlandse goede doelen te steunen, omdat je dan vaak snel resultaten ziet. Zo zijn er verschillende doelen in Nederland over mensen, natuur en dieren. De meeste mensen steunen bijvoorbeeld dierenambulances. Deze rijden rond dankzij donateurs en het bedrijfsleven en af en toe heeft de lokale gemeente ook een potje over. Vanuit de overheid worden zij niet gesubsidieerd en zijn dus afhankelijk van de mensen. Iedereen ziet natuurlijk ook weleens natuurreservaten in Nederland en veelal worden deze ook mogelijk gemaakt door instanties die zich inzetten voor de natuur. Uiteraard gebeuren er ook genoeg dingen voor mensen. Alleen zie je dit niet zo snel. Dit zie je meestal pas als je er mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, je gaat hier meer over nadenken wanneer je dit van dichtbij meemaakt.

Zijn Nederlandse Goede Doelen belasting aftrekbaar?
Niet altijd, maar in veel gevallen zal je de gift kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan naast de hypotheekrenteaftrek teveel gemaakte ziektekosten een behoorlijke aftrekpost zijn. Er zijn wel enkele eisen gesteld voordat je een gift kan aftrekken van de inkomsten belasting. De gift aan het goede doel moet aan de volgende eisen voldoen om bij de Nederlandse belastingdienst aftrekbaar te zijn:

Periodieke giften:
♦ De gift is vastgelegd bij de notaris.
♦ Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift zijn.
♦ Het goede doel heeft een ANBI Status
♦ Minstens 5 jaar lang doneren. Zou de stichting de ANBI Status verliezen, dan vervalt voor de belastingdienst jouw meerjarige plicht.
♦ Ieder jaar ben je verplicht minstens 1 donatie te doen.
♦ Voor meer informatie vraag uw eigen belastingadviseur.

Eenmalige giften:
♦ Vanaf 1 januari 2008 moet moet het een Algemeen Nut Beoogende Instelling zijn en is de bruto gift voor de stichting direct een nettobedrag, omdat er geen schenkingsrechten hoeven te worden betaald.
♦ Schriftelijk moet de gift te bewijzen zijn.
♦ De gift moet hoger zijn dan 1% van het drempelinkomen en maximaal aftrekbaar tot 10 van het drempelinkomen. Je eigen belastingadviseur kan je hierover meer vertellen, aangezien deze waarschijnlijk kan schuiven met enkele posten. In ieder geval is er door de belastingdienst wel rekening gehouden met de hypotheekrenteaftrek.
♦ Een tegenprestatie is verboden, het moet wel een gift blijven natuurlijk.

Zou je dus niet zoveel geld verdienen wees dan niet getreurd, je kan de gift ook eerder aftrekken zodat ook jij goede doelen kunt steunen.

Goede Doelen Nederland met Keurmerk
Bijna ieder doel heeft zo een keurmerk en dit is niet geheel onbelangrijk. Zo weet je als donateur dat er enige controle is op de donateursgelden. Natuurlijk kost een keurmerk het goede doel geld, maar omdat er bij sommige doelen zoveel geld binnenkomt is dit een schijntje. Er zijn momenteel verschillende keurmerken en hebben allemaal verschillende voorwaarden. Tevens zijn de kosten per keurmerk verschillend. Er zijn ook goede doelen zonder keurmerk met alleen een ANBI Status. Ook bij deze doelen is er enige controle op waar de donateursgelden aan besteed worden.