Giro 555

Je zal vast weleens een spotje op televisie hebben gezien of radiospotje hebben gehoord met een actie en het daarbij horende gironummer 555. Dit is het giro nummer die meestal wordt opengesteld bij grote levensbedreigende natuurrampen. Het nummer is speciaal voor de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties is in het leven geroepen om bij grote humanitaire rampen snel hulpverlening te bieden. Door verschillende organisaties wordt er dan geworven voor slachtoffers van de desbetreffende ramp. Natuurlijk doet de SHO meer dan alleen maar werven en fondsen, de SHO informeert ook het Nederlandse publiek over de desbetreffende ramp en laat het Nederlandse publiek weten hoeveel en waaraan het geschonken geld wordt besteed. Zou er ergens een ramp gebeuren en er een nationale actie worden opgestart, worden er vooraf altijd afspraken gemaakt en criteria gesteld voor het toelaten van deelnemers. Het financieel beheer en richtlijnen voor de rapportage ziijn allen ook vastgelegd in de statuten en reglementen. Statuten van SHO zijn te downloaden via de site.

Waaruit bestaat SHO

Er zijn verschillende hulporganisaties waaruit de SHO bestaat. Zo bestaat de Stichting Samenwerkende Organisaties uit; Oxfam Novib, World Vision, Terre des Hommes, Save The Children, ICCO, Kerk in Actie, Cordaid Mensen in Nood, Nederlandse Rode Kruis, Stichting Vluchteling, Tear en Unicef Nederland. Tevens kunnen particuliere organisaties meedoen bij een nationale actie, maar moet hiervoor binnen een week na aanvang van de actie contact zijn op genomen met de voorzitter van de SHO. Samen zorgen ze ervoor dat een hulpbehoevend gebied snel geholpen kan worden.

Resultaten van de SHO

Diverse keren is er in het verleden een nationale actie opgezet om mensen te redden en het opbouwen van rampgebieden. De SHO heeft al meer dan 30 keer een nationale actie gevoerd en daarvoor gironummer 555 gebruikt. Zie hieronder enkele topresulaten dat heeft opgeleverd.

Help slachtoffers aardbeving Azië (tsunami) 2004/2005,
Opbrengst: € 208,3 miljoen.
Help slachtoffers aardbeving Haïti 2010,
Opbrengst: € 111,4 miljoen
Kosovo 1999/2000,
Opbrengst: € 52 miljoen.
Help Slachtoffers Aardbeving Pakistan, India en Afghanistan 2005,
Opbrengst: € 42,2 miljoen.
Midden Amerika (orkaan Mitch) 1998/1999,
Opbrengst: € 37 miljoen.

Gelukkig wordt er altijd gul gegeven en kan de SHO veel geld verdelen en de desbetreffende hulporganisaties laten beschikken over de middelen die er nodig zijn het getroffen gebied weer op te bouwen.