Keurmerk

Er zijn ontzettend veel keurmerken en ook goede doelen kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk. Zover als wij weten zijn er momenteel 4 verschillende keurmerken voor goede doelen; CBF Keurmerk, Keurmerk Goede Doelen, Keurmerk Goed Besteed en Raad Financiele Betrouwbaarheid. De meeste goede doelen in Nederland zijn in het bezit van het CBF Keurmerk en dus aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Tevens heeft het CBF een keurmerk voor de kleinere organisaties, het CBF Keur. Keurmerk Goede Doelen is een keurmerk dat nog niet zo lang geleden is opgericht, maar alwel snel resultaten boekt. Zij zijn snelgroeiend en zullen steeds meer bekendheid krijgen. Ook is het keurmerk goede doelen een stuk goedkoper voor een goed doel. Keurmerk Goed Besteed is ook één van de keurmerken dat pas een paar jaar bestaat en ook al door verschillende organisaties wordt gebruikt. Het voor de mensen meest onbekende keurmerk is Raad Financiele Betrouwbaarheid. Dit keurmerk is meer Christelijke organisaties. Ook zij kunnen zo aantonen dat er een verantwoord verslag wordt uitgevoerd over de inkomsten en uitgaven.

Waarom is het belangrijk dat een goed doel een keurmerk heeft?

Dit is eigenlijk allemaal simpel te verklaren. Donateurs willen graag weten wat er allemaal met de gift wordt gedaan en dat er niet teveel blijft hangen aan de strijkstok. Ieder goed doel in het bezit van een keurmerk moet dan ook de richtlijnen volgen van het keurmerk dat ze hebben. Er mag dan maar een bepaald percentage aan kosten en baten worden besteed en er is vooraf een bepaald percentage vastgesteld dat werkelijk aan het doel wat ze de mensen voor ogen houden wordt besteed. Zo weet je zeker dat er genoeg geld van jouw gift aan het doel wordt besteed. Natuurlijk worden er kosten gemaakt en zijn er soms mensen met een salaris, maar vaak weegt dit niet op met wat ze opbrengen voor het goede doel. Het belangrijkste van een keurmerk is dan ook dat er enige controle wordt uitgevoerd op de bestedingen van het desbetreffende goede doel.

Zijn goede doelen betrouwbaar zonder keurmerk

Er zullen altijd rotte appels in de samenleving zijn, maar er zijn genoeg goede doelen zonder keurmerk die je als betrouwbaar kunt bestempelen. Goede Doelen zonder keurmerk vinden de beoordelingen, controles en het keurmerk zelf gewoom teveel geld kosten. Dit geld besteden ze liever aan het doel wat ze voor ogen hebben. Zo is er bijvoorbeeld het WSPA die niet in het bezit is van een keurmerk, omdat het te duur was. Wel zijn ze in het bezit van een ANBI Status waarbij ook enige controle is op de uitgaven. Alleen is de ANBI Status gratis aan te vragen bij de belastingdienst. Zoals iedereen wellicht weet is er niemand die beter en strenger is dan de belastingdienst. Een goed doel met deze status kan je gerust als betrouwbaar zien. Wel is het zo dat zij ook rond de 25% aan kosten en baten mogen besteden, maar proberen deze doelen er altijd onder te zitten.

Hoe weet je zeker dat het goede doel betrouwbaar is?
We kunnen je meegeven dat een goed doel vrij betrouwbaar is wanneer het aan de onderstaande punten kan voldoen:

– De desbetreffende instelling geeft duidelijke informatie over de activiteiten, doelstellingen en projecten bijvoorbeeld openbaar via een website.
– Doelstellingen van het goede doel zijn duidelijk, concreet en meetbaar.
– Transparantie over de resultaten die er worden geboekt.
– Er worden gedetailleerde jaarcijfers geplubliceert door de desbetreffende instelling.

- web1 - shop5