CBF Keurmerk

Al sinds 1925 houdt het CBF gegevens bij over fondsenwerving. Destijds heette het Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland. De naam is verschillende keren aangepast en sinds 1989 heet de instelling Centraal Bureau Fondsenwerving “CBF”. Op de site van CBF staan de gegevens van de goede doelen in Nederland overzichtelijk gerangschikt. Het CBF wil dan ook de transparantie van de goededoelensector in Nederland bevorderen. Uiteraard houdt het CBF toezicht op de goede doelen die zich in Nederland bevinden en op verzoek kan een fondsenwervende instelling of kansspelbegunstigde instelling beoordeelt worden door het bestuur van het CBF. Er zal dan worden gekeken hoe geld wordt naar binnen wordt gehaald en dan weer wordt uitgegeven. Zou je als goeddoel zijnde een aanvraag hebben ingedient en voldoen aan de criteria van het CBF is er de mogelijkheid dat je in aanmerking komt voor de erkenning van het CBF keurmerk. Er zit dan wel een verschil in de grote van de doelen. Grote goede doelen kunnen in aanmerking komen voor het CBF-Keur en de kleintjes kunnen in aanmerking komen voor het CBF-Certificaat.

Klachten over goed doel met CBF-Keurmerk en/of certificaat
Ben je niet tevreden over de handelswijze van een goed doel met een CBF-Keur of certificaat, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Het CBf zal de klacht beoordelen en indien nodig behandelen met de middelen waarover het CBF beschikt. Het CBF streeft er immers naar om vertrouwen uit te stralen naar het publiek toe.

Taken van het Centraal Bureau Fondsenwerving
– Het ontwikkelen van regelgeving voor betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving.
– Voor zaken die van maatschappelijk belang kunnen zijn bij fondsewerving, signaleert en documenteert het CBF onafhankelijk.
– Het CBF verstrekt publiek, instelling en overheden informatie en geeft tevens advies.
– Beoordelen van goede doelen
– Het in de gaten houden van fondsenwerving en besteding.
– Voorlichting geven

Er zijn in totaal 4 verschillende beoordelingsvormen bij het CBF
– Voor grote goede doelen is er het CBF-Keur
– Kleinere goede doelen kunnen in aamerking komen voor het CBF-Certificaat
– verklaringen van geen bezwaar
– De voor kledinginzamelende instelling beoordeling

Het CBF geeft voorlichting en advies
Belangrijk is dat er regelmatig vragen en verzoeken binnen komen bij het CBF. Er zijn veel instanties zoals; Bedrijven, gemeenten, overheid, publiek, instellingen en andere overheidsinstanties waar voorlichting wordt gegeven. Natuurlijk krijgt het CBF niet alleen vragen, maar komen er ook met enige regelmaat klachten binnen. Deze klachten worden dan ook met de middelen die het CBF heeft behandeld. Het CBF zal dan ook altijd proberen om met een oplossing te komen. Tegenwoordig worden er ook regelmatig persberichten verstuurd, dit omdat het CBF regelmatig met specifieke vragen wordt benaderd door journalisten. In een persbericht kan bijvoorbeeld de bekendmaking van toekenning van nieuwe keurmerken staan of dat er een nieuw Verslag Fondsenwerving is verschenen.

Kosten die gemaakt worden bij een goed doel
Ieder goed doel heeft te maken met kosten, maar het CBF vindt wel dat de kosten die gemaakt worden in een goed contrast moeten staan met waar het gegeven geld eigenlijk voor bedoeld is. Bij Fondsenwervende instellingen worden er 3 soorten kosten ondescheiden, namelijk;
– De kosten om het doel te bereiken
– Kosten die gemaakt worden om meer geld binnen te halen
– De kosten voor adminstratie en om alles in het gareel te houden.
Donateurs kunnen meestal op de website van het goede doel overzichtelijk zien waar geld aan uit wordt gegeven. De doelstellingen worden meestal samen met de kosten hiervan vermeld op de websites. Natuurlijk wordt er geld uitgegeven aan promotie om zo nog meer geld binnen te halen en het doel te kunnen bereiken. Wel is het zo dat het CBF een norm heeft gesteld van 25%. Een goed doel met het CBF Keurmerk mag dus geen euro uitgeven om er maar 2 binnen te halen. Van het geld dat het goede doel krijgt kan er dus maar voor maximaal 25% aan eigen fondsenwerving worden uitgegeven. De kosten van administratie en beheer verschillen per instelling, een goed doel met het CBF keurmerk moet wel aangeven welke kosten er toegerekend worden aan beheer en administratie, dit wordt meestal in het jaarverslag duidelijk beschreven.

Reserves en Fondsen
Het CBF controleert ook hoe een organisatie het eigenlijk doet. Reserves en fondsen zijn namelijk een weerspiegeling van het bezit minus de schulden van de desbetreffende instelling. Ieder fondsenwervende instelling is verplicht bij een CBF-beoordeling het overzicht van de reserves en fondsen op te nemen in de jaarrekening. Dit is voor donateurs weer te zien in het jaarverslag. Sommige fondsen hebben veel reserves tot beschikking, er kunnen namelijk donaties worden gedaan met een specifieke bestemming. Er is hier een speciaal bestemmingsfonds voor bij diverse instellingen. Donateurs hebben hier bijvoorbeeld duidelijk vermeld waarvoor het geld moet worden gebruikt. Deze bestemming kan niet worden veranderd. Er zijn veel regels en verplichtingen bij het aanhouden of opbouwen van reserves. Het CBF heeft hiervoor dan ook speciaal een reglement voor opgesteld. Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft ook een speciale VFI-code, deze staat ook vermeld in de keurmerkcriteria.